Mesafeli Satış Sözleşmesi Ve Ön Bilgilendirme Formu

HUKUKDEPOSU.COM ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1.KONU

İşbu Satış Sözleşmesi Ön Bilgi Formu’nun konusu, SATICI' nın, SİPARİŞ VEREN/ALICI' ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yasal düzenlemeler gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

İş bu ön bilgilendirme formunu kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedel ile vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. 

İşbu ön bilgilendirme formunda yer alan ürün ya da hizmete ilişkin olarak ALICI’ya sunulan tüm bilgiler ve vaatler ürün bilgilerine ilişkin değişikliklerin yapılması ve yayınlanmasına kadar geçerli olup bu günden sonra SATICI tarafından işbu formda verilen bilgi ve vaatlerle bağlı kalınmadığı ihtar olunur.

2. SATICI BİLGİLERİ

Unvanı: Gürcanlar Petrol Hizmetleri Ltd. Şti.
Eposta: [email protected]

Web: www.hukukdeposu.com

3. ALICI & SİPARİŞ VEREN BİLGİLERİ (Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır.)

Adı Soyadı / Unvanı:

Adresi:
Telefon:
Eposta/Kullanıcı adı:

4. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

4.1.     Ürünlerin / Hizmetin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde açıkça yer almaktadır. Ürün ile ilgili detaylı bilgiye ürüne ait ön bilgilendirme sayfasından ulaşabilirsiniz. Ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz.

4.2.     Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Alıcı fiyatları bildirim yapmaksızın fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.

4.3.     Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Ürün Açıklaması

Adet

Birim Fiyatı

Ara Toplam
(KDV Dâhil)

Belirli Süreli İş Sözleşmesi

Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi

 

 

 

Kısmi Süreli (Part-Time) İş Sözleşmesi

 

 

 

Konut Kira Sözleşmesi

 

 

 

Çatılı İşyeri Kira Sözleşmesi

 

 

 

Toplam :


4.4.     Ödeme Şekli ve Planı: Ödemeler peşin olarak tek seferde internet üzerinden yapılır.

4.5.     Teslimat Şekli: Alıcı ürünü hesabı üzerinden ihtiyaçları doğrultusunda hazırladıktan sonra bilgisayarına PDF Formatında istediği zaman indirebilir. ALICI’nın ödemeyi tamamlamasına müteakip sözleşmelerim kısmı üzerinden satın aldığı sözleşmelere ulaşabilir. Satıcı ürünün teslimatını bu şekilde tamamlamış olur.

Fatura Adresi:

Sipariş Tarihi:

5. GENEL HÜKÜMLER

5.1.     ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’NIN; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI' ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.     Sözleşme konusu her bir ürün ödemenin tamamlanması ve ALICI tarafından hazırlanmasına müteakiben, ALICI’ nın sitede yer alan hesabı üzerinden kendisine her an teslim edilebilir. ALICI’YA ürün fiziki olarak teslim edilmez. ALICI ürünü PDF formatında bilgisayarına indirebilir. Alıcı’nın, satın aldığı ürün/hizmet(ler) ile ilgili ürün/hizmet ön bilgilendirme ve mesafeli satış sözleşmesini onayladıktan sonra ek olarak satış onayını da yapmasını müteakip, ALICI adına ürün/hizmet satışı tamamlanması ile başka bir işleme gerek olmaksızın satın alınan ürün/hizmet, ALICI'nın üyelik hesabına aktive edilecek ve bu anda ürün/hizmet ALICI’YA teslim edilmiş olacaktır.

5.3.     SATICI, sözleşme konusu ürünü düzenlemeye imkan veren yazılım servisini eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun sağlamayı, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine sağlam, standartlara uygun bir şekilde işin gereği olan bilgi ve belgeler ile işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcının verdiği hizmet özünde bir yazılım olup, indirilmeye hazır olan son ürün, ALICI’NIN Satıcı tarafından sağlanan sistemi kullanarak kendi ihtiyaçları doğrultusunda hazırladığı ürünlerdir. Satıcı, bu ürünler sebebiyle Alıcının karşılaşabileceği hukuki ya da herhangi bir sorun ve zararlardan sorumlu değildir. Zira Kullanım Koşullarında da belirtildiği gibi Satıcı, ALICILAR’A kendi hazırladıkları ürünleri kullanmadan önce alanındaki uzmanlara (avukat vb.) kontrol ettirilmesini tavsiye etmektedir. Alıcı bu şartları açıkça anlamış ve kabul etmiştir.

5.4.     SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’YI bilgilendirmek ve onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

5.5.     SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.6.     ALICI, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’ nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.7.     ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI’ya tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünün bedelini 3 gün içerisinde Satıcı’ya ödemek zorundadır. Zira Satıcının verdiği hizmetler teslim alındığı anda etkisini doğuran ve iadesi olmayan hizmetlerdir. Alıcı Satıcıya konuyla ilgili her zaman ulaşabilir.

5.8.     SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması, bir takım teknik aksaklıklar gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI' ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’ dan talep etme hakkına haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’ nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’ nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’ nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’ yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.9.     Satın alınan ürünün/hizmetin fiziksel bir teslimatı yoktur. Bu nedenle kargo bedeli yansıtılmayacaktır.

5.10.  Siparişe ilişkin verilen belge ve bilgilerin eksik, sahte ve/veya yanlış olduğunun saptanması veya siparişin kötü niyetle/veya ticari ve/veya kazanç elde etmek amacıyla yapılmış olduğuna dair şüphenin varlığı ya da tespiti halinde, herhangi bir zamanda, ALICI’yı bilgilendirmek koşuluyla sipariş başvurusunu, gerekli incelemelerin yapılmasını teminen durdurma ve/veya iptal etme hakkını saklı tutar. İptal halinde, ödeme için iade süreci yine ALICI’ya bildirilmek kaydıyla yapılabilir

5.11.  SATICI İnternet Sitesi’nde duyurduğu kampanyaları dilediği zaman durdurma, güncelleme ve kampanya koşullarını değiştirme hakkı saklıdır. ALICI’nın İnternet Sitesi’nden yapacağı her bir alışveriş öncesi kampanya koşullarını incelemesi gerekmektedir

6. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR

6.1.     6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek ALICI’ya ait ad, soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, demografik veriler, mali veriler vb. bilgiler;

• sipariş almak, ürün ve hizmetleri sunmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde- siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak,  ALICI’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile ALICI ile SATICI arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin SATICI adına yerine getirilmesini sağlamak için

SATICI, SATICI iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir.

6.2.     ALICI’lara, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için Gürcanlar Petrol Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir, ALICI kendisine ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul etmiştir.

6.3.     6698 sayılı KVKK uyarınca ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz bu sayfada açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

6.4.     ALICI SATICI'ya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurulmasını talep edebilir. ALICI'nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. ALICI isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda SATICI'ya her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Söz konusu başvurular incelenerek yasal süresi içerisinde ALICI’ya mevzuatta öngörülen sürelerde dönüş yapılacaktır.

7. FATURA BİLGİLERİ

Adı/Soyadı/Unvan:

Adres:
Telefon:
Eposta/Kullanıcı:
 adı
Fatura teslim: Fatura adresine makul süre içerisinde teslim edilecektir.

8. CAYMA HAKKI

8.1.     Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) 15. Maddesi cayma hakkının istisnalarını düzenlemiştir. Ğ Bendinde; ‘’ Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.’’ Cayma hakkının kapsamı dışında tutulmuştur.

8.2.     Sözleşme konusu ürün ve hizmetler, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler kapsamındadır. Satıcının verdiği hizmet, Alıcının ödeme adımlarını tamamlamasının ardından elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetlerdendir. Bu sebepten Satıcının vermiş olduğu hizmetler cayma hakkı istisnalarından olup, ALICININ cayma hakkı bulunmamaktadır.

9. YETKİLİ MAHKEME VE DELİL ANLAŞMASI

9.1.     SATICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.:

9.2.     İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Gerede/Bolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Ayrıca, ALICI, şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilecektir.

10. ŞİKÂYETLERİN BİLDİRİLMESİ

HukukDeposu.com sitesi üzerinde yaşadığınız herhangi bir sorun ile ilgili olarak, [email protected] adresine  e-posta göndererek,  veya sitede yer alan “İletişim” linkini tıklayarak bildirimde bulunabilirsiniz. Göndermiş olduğunuz şikayetiniz makul süre içerisinde değerlendirilecek ve tarafınıza süreç ile ilgili bildirim yapılacaktır.   İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

11. YÜRÜRLÜK

Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. 

İletişim Hızlı Dönüş

Her tür soru, öneri ve talebiniz için (Kişisel Verilerinizin kullanımı dahil) iletişime geçmekten lütfen çekinmeyin. En kısa sürede size geri dönüş sağlayacağız.

Satıcı: [email protected]

 

 

 

 

Bizi Seçtiğiniz İçin Teşekkürler

HukukDeposu.com

Haklarınızı Garantiye Alın


HUKUKDEPOSU.COM MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.KONU

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi konusu, SATICI' nın, SİPARİŞ VEREN/ALICI' ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yasal düzenlemeler gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

İş bu mesafeli satış sözleşmesini kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedel ile vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. 

İşbu sözleşmede yer alan ürün ya da hizmete ilişkin olarak ALICI’ya sunulan tüm bilgiler ve vaatler ürün bilgilerine ilişkin değişikliklerin yapılması ve yayınlanmasına kadar geçerli olup bu günden sonra SATICI tarafından işbu formda verilen bilgi ve vaatlerle bağlı kalınmadığı ihtar olunur.

2. SATICI BİLGİLERİ

Unvanı: Gürcanlar Petrol Hizmetleri Ltd. Şti.
Eposta: [email protected]

Web: www.hukukdeposu.com

3. ALICI & SİPARİŞ VEREN BİLGİLERİ (Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır.)

Adı Soyadı / Unvanı:

Adresi:
Telefon:
Eposta/Kullanıcı adı:

4. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

4.1.     Ürünlerin / Hizmetin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde açıkça yer almaktadır. Ürün ile ilgili detaylı bilgiye  ürüne ait ön bilgilendirme sayfasından ulaşabilirsiniz. Ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz.

4.2.     Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Alıcı fiyatları bildirim yapmaksızın fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.

4.3.     Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Ürün Açıklaması

Adet

Birim Fiyatı

Ara Toplam
(KDV Dâhil)

Belirli Süreli İş Sözleşmesi

Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi

 

 

 

Kısmi Süreli (Part-Time) İş Sözleşmesi

 

 

 

Konut Kira Sözleşmesi

 

 

 

Çatılı İşyeri Kira Sözleşmesi

 

 

 

Toplam :


4.4.     Ödeme Şekli ve Planı: Ödemeler peşin olarak tek seferde internet üzerinden yapılır.

4.5.     Teslimat Şekli: Alıcı ürünü hesabı üzerinden ihtiyaçları doğrultusunda hazırladıktan sonra bilgisayarına PDF Formatında istediği zaman indirebilir. ALICI’nın ödemeyi tamamlamasına müteakip sözleşmelerim kısmı üzerinden satın aldığı sözleşmelere ulaşabilir. Satıcı ürünün teslimatını bu şekilde tamamlamış olur.

Fatura Adresi:

Sipariş Tarihi:

5. GENEL HÜKÜMLER

5.1.     ALICI, SATICI ’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’NIN; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI' ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.     Sözleşme konusu her bir ürün ödemenin tamamlanması ve ALICI tarafından hazırlanmasına müteakiben, ALICI’ nın sitede yer alan hesabı üzerinden kendisine her an teslim edilebilir. ALICI’YA ürün fiziki olarak teslim edilmez. ALICI ürünü PDF formatında bilgisayarına indirebilir. Alıcı’nın, satın aldığı ürün/hizmet(ler) ile ilgili ürün/hizmet ön bilgilendirme ve mesafeli satış sözleşmesini onayladıktan sonra ek olarak satış onayını da yapmasını müteakip, ALICI adına ürün/hizmet satışı tamamlanması ile başka bir işleme gerek olmaksızın satın alınan ürün/hizmet, Alıcı’nın üyelik hesabına aktive edilecek ve bu anda ürün/hizmet ALICI’YA teslim edilmiş olacaktır.

5.3.     SATICI, sözleşme konusu ürünü düzenlemeye imkan veren yazılım servisini eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun sağlamayı, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine sağlam, standartlara uygun bir şekilde işin gereği olan bilgi ve belgeler ile işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. SATICI’NIN verdiği hizmet özünde bir yazılım olup, indirilmeye hazır olan son ürün, ALICI’NIN SATICI tarafından sağlanan sistemi kullanarak kendi ihtiyaçları doğrultusunda hazırladığı ürünlerdir. SATICI, bu ürünler sebebiyle Alıcının karşılaşabileceği hukuki ya da herhangi bir sorun ve zararlardan sorumlu değildir. Zira Kullanım Koşullarında da belirtildiği gibi SATICI, ALICILAR’A kendi hazırladıkları ürünleri kullanmadan önce alanındaki uzmanlara (avukat vb.) kontrol ettirilmesini tavsiye etmektedir. Alıcı bu şartları açıkça anlamış ve kabul etmiştir.

5.4.     SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’YI bilgilendirmek ve onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

5.5.     SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.6.     ALICI, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Mesafeli Satış Sözleşmesini elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’ nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.7.     ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI’ya tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünün bedelini 3 gün içerisinde SATICI’ya ödemek zorundadır. Zira Satıcının verdiği hizmetler teslim alındığı anda etkisini doğuran ve iadesi olmayan hizmetlerdir. ALICI SATICIYA konuyla ilgili her zaman ulaşabilir.

5.8.     SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması, bir takım teknik aksaklıklar gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI' ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’ dan talep etme hakkına haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’ nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’ nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’ nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’ yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.9.     Satın alınan ürünün/hizmetin fiziksel bir teslimatı yoktur. Bu nedenle kargo bedeli yansıtılmayacaktır.

5.10.  Siparişe ilişkin verilen belge ve bilgilerin eksik, sahte ve/veya yanlış olduğunun saptanması veya siparişin kötü niyetle/veya ticari ve/veya kazanç elde etmek amacıyla yapılmış olduğuna dair şüphenin varlığı ya da tespiti halinde, herhangi bir zamanda, ALICI’yı bilgilendirmek koşuluyla sipariş başvurusunu, gerekli incelemelerin yapılmasını teminen durdurma ve/veya iptal etme hakkını saklı tutar. İptal halinde, ödeme için iade süreci yine ALICI’ya bildirilmek kaydıyla yapılabilir

5.11.  SATICI İnternet Sitesi’nde duyurduğu kampanyaları dilediği zaman durdurma, güncelleme ve kampanya koşullarını değiştirme hakkı saklıdır. ALICI’nın İnternet Sitesi’nden yapacağı her bir alışveriş öncesi kampanya koşullarını incelemesi gerekmektedir

5.12.  ALICI işbu sözleşmeyi kabul etmeden önce ilgili yasal mevzuatlara uygun olarak önceden bilgilendirildiğini kabul eder.

6. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR

6.1.     6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek ALICI’ya ait ad, soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, demografik veriler, mali veriler vb. bilgiler;

• sipariş almak, ürün ve hizmetleri sunmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde- siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak,  ALICI’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile ALICI ile SATICI arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin SATICI adına yerine getirilmesini sağlamak için,

SATICI, SATICI iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir.

6.2.     ALICILAR’ a, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için Gürcanlar Petrol Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir, ALICI kendisine ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul etmiştir.

6.3.     6698 sayılı KVKK uyarınca ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz bu sayfada açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

6.4.     ALICI SATICI'ya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurulmasını talep edebilir. ALICI'nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. ALICI isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda SATICI'ya her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Söz konusu başvurular incelenerek yasal süresi içerisinde ALICI’ya mevzuatta öngörülen sürelerde dönüş yapılacaktır.

7. FATURA BİLGİLERİ

Adı/Soyadı/Unvan:

Adres:
Telefon:
Eposta/Kullanıcı:
 adı
Fatura teslim: Fatura ALICI’nın adresine makul süre içerisinde kargo yoluyla fiziken teslim edilecektir

8. CAYMA HAKKI

8.1.     Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) 15. Maddesi cayma hakkının istisnalarını düzenlemiştir. Ğ Bendinde; ‘’ Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.’’ cayma hakkının kapsamı dışında tutulmuştur.

8.2.     Sözleşme konusu ürün ve hizmetler, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler kapsamındadır. Satıcının verdiği hizmet, Alıcının ödeme adımlarını tamamlamasının ardından elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetlerdendir. Bu sebepten Satıcının vermiş olduğu hizmetler cayma hakkı istisnalarından olup, ALICININ cayma hakkı bulunmamaktadır.

9. YETKİLİ MAHKEME VE DELİL ANLAŞMASI

9.1.     SATICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

9.2.     İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Gerede/Bolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Ayrıca, ALICI, şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilecektir.

10. ŞİKÂYETLERİN BİLDİRİLMESİ

HukukDeposu.com sitesi üzerinde yaşadığınız herhangi bir sorun ile ilgili olarak, [email protected] adresine  e-posta göndererek,  veya sitede yer alan “İletişim” linkini tıklayarak bildirimde bulunabilirsiniz. Göndermiş olduğunuz şikâyetiniz makul süre içerisinde değerlendirilecek ve tarafınıza süreç ile ilgili bildirim yapılacaktır.   İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

11. YÜRÜRLÜK

Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. 

İletişim Hızlı Dönüş

Her tür soru, öneri ve talebiniz için (Kişisel Verilerinizin kullanımı dahil) iletişime geçmekten lütfen çekinmeyin. En kısa sürede size geri dönüş sağlayacağız.

Satıcı: [email protected]

 

 

 

 

Bizi Seçtiğiniz İçin Teşekkürler

HukukDeposu.com