İş Sözleşmesi Yapılırken Dikkat Edilecekler

İş Sözleşmesi Yapılırken Dikkat Edilecekler

İş Sözleşmesi Yapılırken Dikkat Edilecekler

25 November 2017

Standart İş Sözleşmesi şekli belirsiz süreli iş sözleşmesi olup, belirli bir süre için yapılmayan sözleşmelerdir. Bu sözleşmelerin yazılı olma zorunluluğu yoktur. Mesela iş teklifinin sözlü olarak kabul edilmesi ile kurulmuş olur.

 

Belirli bir işin yapılması veya olgunun çıkması için yapılan iş sözleşmesi ise belirli süreli iş sözleşmesidir. Bu sözleşme tipinin yazılı olarak yapılma zorunluğu bulunmaktadır.

 

Kısaca bir iş sözleşmesi yapmadan önce dikkat etmeniz gerekenleri özetlemeye çalışacağız;

 

Öncelikle bir iş sözleşmesinde;

İş ilişkisinin taraflarının açıkça belirlenmesi,

Sözleşmenin türü ve konusunun açıklanması, (Belirsiz, Belirli, Part-Time)

Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi,

İşçinin görev tanımının yapılması,(Açık görev tanımı)

Ücret ve ödeme şeklinin gösterilmesi,

Fazla mesai, ulusal ve dini bayram çalışmalarına ilişkin esasların düzenlenmesi,

Çalışma yeri değişikliğine ilişkin hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi,

Eğer varsa ceza-i şartın kapsam, koşul ve miktarının belirlenmesi,

Sözleşme süresinin belirlenmesi gerekmekte olup bu düzenlemeler, olası ihtilafların çözümünde önem arz etmektedir.

 

İş Sözleşmesine koyulabilecek iki temel seçenek;

1- Deneme Süresi Bilgilendirmesi

         Taraflar isterlerse iki ay deneme süresikararlaştırabilirler.

         Deneme Süresi işe yeni başlayan işçi için işyerine alışabilmesi ve tanıyabilmesi, işveren içinse işçinin mesleki yeteneklerini ve diğer özelliklerini öğrenebilmesi için kararlaştırılan süredir.

         Zorunlu değildir.

         Deneme süresinde içinde işçiye ücreti ödenir, sigorta girişi yapılır.

         Deneme süresi içerisinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir.

 

 

2- Rekabet Yasağı Bilgilendirmesi

         Taraflar isterlerse iş akdi sona erdirildikten sonra çalışan için rekabet yasağı kararlaştırabilirler.

         Rekabet Yasağı koyulması için çalışanın görevi, müşteri çevresi veya üretim sırları ya da işverenin yaptığı işler hakkında bilgi edinme imkânı sağlamalı ve aynı zamanda bu bilgilerin kullanılması, işverenin önemli bir zararına sebep olmalıdır. Aksi halde geçerli olmaz.

         Rekabet yasağı çok özel durumlar dışında iki yılı aşamaz.

          

HukukDeposu herkese yukarıda bahsettiğimiz koşulları da dikkate alarak kendi sözleşmenizi sadece 5 dakika içerisinde hukuku uygun ve de yargı kurumları önünde geçerli olacak şekilde hazırlamanıza imkan veren bir internet servisidir. HukukDeposu size uzman gibi rekabet yasağı ve deneme süresi opsiyonlarını da sunar.  İsteminiz halinde bu opsiyonları da kolayca sözleşmenize koyabilirsiniz.

 

İşverenler çoğu zaman işçileri hakkında bir dosya hazırlamaktadırlar. Bu dosyaya özlük dosyası denilmektedir. Eksiksiz bir işçi özlük dosyası hazırlamayı hedefleyen işveren;

• Mutlaka işçisi ile sözleşme yapmalı, 

• İşçinin ikamet bilgilerini, 

• İletişim bilgilerini, 

• Kimlik bilgilerini, 

• Sağlık raporunu, (Özellikle başta mevcut bir hastalık riskine karşı)

• Sabıka Kaydını, 

• Eğitim durumunu gösterir belgeleri, 

• Özgeçmişini, 

• Referanslarını

• Maaşların ödeneceği banka hesap numaralarını

Bu dosyada bulundurmalıdır.

Yorum ekle

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.