Kira Sözleşmesi Yapılırken Dikkat Edilecekler

Kira Sözleşmesi Yapılırken Dikkat Edilecekler

Kira Sözleşmesi Yapılırken Dikkat Edilecekler

25 November 2017

Kira sözleşmesi kısaca mülk sahibinin işyeri veya konutunu kullanım amacıyla kiracıya devrettiği ve bunun şartlarını düzenlediği sözleşmedir. Kira sözleşmesinin yazılı olma zorunluluğu yoktur ancak ileride çıkacak bir uyuşmazlıkta sözlü yapılan sözleşmenin ispatı oldukça zor olacağı için yazılı yapılması önerilir.

Kira sözleşmesinin süresi bitmiş bile olsa, halen kiracıysanız kira kontratının saklanması önerilmektedir.

Kısaca bir kira sözleşmesi yapmadan önce dikkat etmeniz gerekenleri özetlemeye çalışacağız;

 

Öncelikle bir kira sözleşmesi yaparken;

         Kira kontratını imzaladığınız kişinin mal sahibi veya intifa hakkı (kullanma hakkı) sahibi olup olmadığını kontrol etmeniz en önemli husustur. Eğer kişi mal sahibi değilse, yasal bir vekillik durumu olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bunun için tapu senedi örneğine ya da vekâletnameye bakılabilir. Sözleşmeyi birlikte ve varsa kefiller huzurunda imzalaması önerilmektedir.

         Kira sözleşmenizde belirtilen adresin, kiraladığınız yer olup olmadığını kontrol etmeniz önemlidir. Kiraladığınız yerin gerçek adresten farklı çıkması, resmi başvurularınızın sonuçsuz kalmasına ya da uzamasına neden olabilir.

         Kiraladığınız yere ait önceki dönemlerden kalma borç bulunmadığı kontrol etmeniz önerilir. (Elektrik, aidat vb.) Bu konuda ev sahibinden yazı da alabilirsiniz.

         İşyerlerinde önemli olan ve kiranın net mi yoksa brüt kira mı olduğuna dikkat edilmesi gerekir. Kira artışının ÜFE veya enflasyon gibi belli oranlarda olduğunun kira sözleşmesinde bulunması önemlidir. Ayrıca bu zamların hangi dönemlerde yapılacağı da açık olarak belirtilmelidir.

         Kira bedelinin hangi günlerde ödeneceğini belirtmeyi unutmayın. Gün belirtilmeden her ay peşin ödeneceği yazıldıysa bu her ayın üçüncü günü sonuna kadar ödenmesi anlamına gelir. Ödemeler banka yoluyla olduğundan EFT-Havale masraflarının kiracıya ait olduğu unutulmamalıdır.

         Depozito söz konusuysa banka vasıtasıyla ödemek ve bu konuda yazılı bir metin veya sözleşmeye madde koymak önemlidir.

         Unutulmamalıdır ki kiracı sadece kiraladığı taşınmazı özenli kullanmakla değil, apartman ortak yerleri için de özenli kullanmak yükümlülüğü altındadır. Ayrıca komşuları da rahatsız etmemelidir. Bu koşullar Borçlar Kanunu ile de belirlenmiştir.

         Isıtma, aydınlatma, temizlik, elektrik, su, yakıt, kapıcı ücreti, yönetim masrafları kiracıya aittir. Bunlardan yönetime ödenmesi gerekenler, yani aidatlar makbuz karşılığı kiracı tarafında ödenir. Ödenmemesi halinde kiralayana gelecek her tür masraf için kiracıya rücu edilebilir.

         Konut boş ise Boş, eşyalı ise Eşyalı olmak üzere kiralananda hangi eşyaların olduğu tek tek belirtilmelidir. Ayrıca kiralanandaki demirbaşları, çeşitli iç özellikleri ve hasarlı vb. durumları belirtilir. Hasarlı olarak alınan demirbaşın belirtilmemesi halinde kiralayanın kiracıdan bu hasarı sanki kiracı zarar vermiş gibi talep edebileceği unutulmamalıdır.

         Kiralananda tadilat yapılacaksa hangi şartlarda yapılabileceği gibi şartlar sözleşmeye konulabilir.

         Alt kiracı yani birden fazla kiralamaya izin verilip verilmeme durumu da sözleşmede belirtilmelidir.

         Noterde yapılması zorunlu olmasa da uygulamada işinizi kolaylaştıracak, dahası kira bedelini tahsil edememe gibi durumlarda kiralamaya özel tahsil yollarına başvurabilmenizi sağlayacaktır.

         Kiralamanın süresine dikkat edilmelidir.

 

Kira Sözleşmesine koyulabilecek üç temel seçenek;

1-     Depozito Bilgilendirmesi

Kiracı tüzel kişi veya tacirse istenilen miktarda depozito belirlenebilir.

Kiracı tüzel kişilik veya tacir değilse;

Taraflar bir aylık kira bedelinin üç katını aşmamak şartıyla depozito kararlaştırabilirler.

Depozito bedelini kiralayan, bankanın vadeli hesabına yatırmalıdır.

2-     Kefil Hakkında Bilgilendirme

Taraflar kefil isteyebilir. Kefilin, sorumlu olduğu azamî miktarı, kefalet tarihini ve müteselsil kefil olması durumunda, bu sıfatla veya bu anlama gelen herhangi bir ifadeyle yükümlülük altına girdiğini kefalet sözleşmesinde kendi el yazısıyla belirtmesi şarttır.

Kefilin sorumlu olduğu azami miktarın yazılması şarttır.

3-     Tahliye Taahhüdü Hakkında Bilgilendirme

Kiracı kiraladığı taşınmaz için tahliye taahhüdü verebilir. Kiracı taahhüdüne uymazsa kiralayan taahhüt edilen tahliye tarihinden bir ay içinde icraya başvurarak veya dava yoluyla tahliyesini isteyebilir.

 

HukukDeposu herkese yukarıda bahsettiğimiz koşulları da dikkate alarak kendi sözleşmenizi sadece 5 dakika içerisinde hukuku uygun ve de yargı kurumları önünde geçerli olacak şekilde hazırlamanıza imkan veren bir internet servisidir. HukukDeposu size uzman gibi depozito, kefil ve tahliye taahhüdüopsiyonlarını da sunar.  İstemeniz halinde bu opsiyonları da kolayca sözleşmenize koyabilirsiniz.

Yorum ekle

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.